مقاومت الکتریکی

مقاومت یا رزیستور نام یکی از قطعات الکترونیکی دوپایه و کنش‌پذیر (مصرف‌کنندهٔ انرژی) است که به عنوان یکی از اجزای منفرد مدارهای الکترونیکی مقاومت الکتریکی مورد نیاز را ایجاد و اعمال می‌کند
درمعادله روبرو: I=V/R
  • R:مقدار مقاومت الکتریکی قطعهٔ مقاوم در یکای اهم
  • V:اختلاف پتانسیل دو سر قطعهٔ مقاوم در یکای ولت
  • I:جریان الکتریکی عبوری از همان شی در یکای آمپر است

عوامل موثر بر مقاومت

  • جنس رسانا
  • طول سیم
  • ضخامت
  • دما