Resistor

مقاومت الکتریکی

مقاومت یا رزیستور نام یکی از قطعات الکترونیکی دوپایه و کنشپذیر (مصرفکنندهٔ انرژی) است که به عنوان یکی از اجزای منفرد مدارهای الکترونیکی مقاومت الکتریکی مورد نیاز را ایجاد و اعمال میکند
درمعادله روبرو: I=V/R
 • R:مقدار مقاومت الکتریکی قطعهٔ مقاوم در یکای اهم
 • V:اختلاف پتانسیل دو سر قطعهٔ مقاوم در یکای ولت
 • I:جریان الکتریکی عبوری از همان شی در یکای آمپر است

عوامل موثر بر مقاومت

 • جنس رسانا
 • طول سیم
 • ضخامت
 • دما

روش های به هم بستن مقاومت ها

 1. موازی
 2. در این نوع مدار مقاومت معادل به صورت زیر به دست می آید: R=1/R1+1/R2+....... وآمپر ها تقسیم می شود، ولی ولت ها برابر است: I=I1+I2+...... V=V1=V2=........
 3. متوالی یا سری
 4. در این نوع مدار مقاومت معادل به صورت زیر به دست می آید: R=R1+R2+........ و ولت ها تقسیم می شود، ولی آمپر ها برابر است: V=V1+V2+........ I=I1=I2=........
عکس های بیشتر